BETA   Internet stranica je još uvek u pripremi

SR EN

  BETA   Internet stranica je još uvek u pripremi

Projekat “Energija promene”

Centar za unapređenje životne sredine u partnerstvu sa portalom Klima 101 sprovodi projekat “Energija promene” koji ima za cilj da snažnije uključi građane u procese ublažavanja klimatskih promena kroz obrazovanje i informisanje o postojećim i novim mogućnostima u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Šesti izveštaj međuvladinog panela za klimatske promene, koji je nastao na osnovu 14.000 recenziranih naučnih radova, navodi se da nema nikakve sumnje da su ljudi odgovorni za zagrevanje planete. Koliko će se Zemlja zagrejati zavisi isključivo od naših izbora danas, a naučnici i međunarodna zajednica saglasni su u tome da bi svako zagrevanje preko 1,5°C značilo ozbiljne posledice po brojne sisteme na planeti.

Da bi se ojačala otpornost na klimatske promene neophodno je da se smanji potrošnja energije.

Gradovi su jedni od glavnih kontributora klimatskim promenama i odgovorni su za 78% globalne potrošnje energije i preko 60% ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte. Značajan udeo u emisijama je potrošnja električne energije za grejanje i hlađenje zgrada i kuća, kao i korišćenje različitih vrsta goriva za grejanje. Glavni razlog su energetski neefikasni objekti, i slabo korišćenje obnovljivih izvora energije, iako potencijala ima, što dovodi do toga da domaćinstva u Srbiji troše skoro 50% više energije od prosečnog domaćinstva EU.

Do bitnih promena na planu zakonodavstva u Srbiji došlo je u 2021. godini, kada su usvojeni Zakon o klimatskim promenama, Zakon o izmenama i dopunama zakona o energetici, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Najvažnije novine usvajanja zakona iz oblasti energetike su veće uključivanje građana u energetsku tranziciju uvođenjem instituta „kupac – proizvođač“, i uvođenje subvencija za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta

Omogućiti učešće javnosti u sprovođenju politika ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene u gradu Beogradu.

Specifični ciljevi projekta

  1. Povećati transparentnost i dostupnost informacija o politikama i merama u vezi sa ublažavanjem klimatskih promena u gradu Beogradu;
  2. Unaprediti prakse primene mera energetske efikasnosti i upotrebe OIE na teritoriji grada Beograda;
  3. Osnažiti građane da se aktivno uključe u sprovođenje politika i mera ublažavanja klimatskih promena u Beogradu.

Period realizacije jun 2021. – januar 2022.

Analiza istraživanja o stanju, potrebama i stavovima građana prikazuje trenutno stanje, potrebe i zainteresovanost građana za energetsku efikasnost i obnovljive izore energije u Republici Srbiji.

| Saznaj više

Prојеkаt “Energija promene” sе sprоvоdi u оkviru prојеktа Bеоgrаdskе оtvоrеnе škоlе „Zеlеni inkubаtоr“, uz finаnsiјsku pоdršku Еvrоpskе uniје i Fоndаciје Fridrih Еbеrt. Sаdržај оvе strаnicе nužnо nе оdrаžаvа stаvоvе dоnаtоrа ni Bеоgrаdskе оtvоrеnе škоlе, i zа njеgа је isklјučivо оdgоvоrаn Centar za unapređenje životne sredine.

Prijavite se za vesti i novosti

iz Centra za unapređenje životne sredine

2022-02-21T12:57:40+00:00
Go to Top