“Gotovo 27% teritorije Srbije je izuzetno pogodno i pogodno za postavljanje solarnih elektrana.” – izjavio je Nikola Mladenović iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana (CRNOG), na predstavljanju publikacije o potencijalima solarne energije u Srbiji, koja je pripremljena u okviru mreže “Klimatski forum”.

Cilj studije je da pruži praktične informacije o primeni solarnih sistema i sastoji se iz četiri segmenta: osnovni podaci o solarnoj energiji i tehnologijama koje se najviše koriste, potencijal solarne energije u Srbiji, kratak prikaz neophodnih koraka u procesu instalacije solarnih sistema, i primere uspešnih projekata primene solarnih sistema u Srbiji – navela je Tijana Jakovljević iz CRNOG-a.

Urađeno je posebno istraživanje koje je podrazumevalo primenu otvorenih satelitskih i geoprostornih podataka i njihovu obradu u geografskim informativnim sistemima, uključen je veliki broj parametara, a najveći izazov je bila dostupnost podataka, kao i nedostatak određenih podataka koji bi omogućili još preciznije sagledavanje celokupne slike i parametara potrebnih za što efikasnije iskorišćenje ovih sistema.” – dodao je Nikola Mladenović.

U studiji “111 pitanja I odgovora o solarnoj energiji”, obradom otvorenih podataka pomoću geografskih informacionih Sistema, su izdvojene lokacije koje su najpogodnije za izgradnju solarnih elektrana. Кriterijumi po kojima je analiza urađena su: solarna radijacija, ekspozicija, nagib, namena zemljišta, blizina puteva, naselja, šuma i temperatura i padavine. Najviše pogodnih lokacija za izgradnju solarne elektrane se nalazi na severu Srbije u Panonskoj niziji i u dolinama velikih reka i kotlina po centralnoj, jugoistočnoj i južnoj Srbiji.

U ovoj publikaciji o solarnoj energiji je moguće saznati kako odrediti prema kojoj strani sveta je krov objekta okrenut, kako izračunati potrošnju struje domaćinstva koje je (ili nije) priključeno na elektro-distributivnu mrežu, gde nabaviti solarne sisteme i po kojoj ceni, kako ih ugraditi i koliki je njihov vek trajanja. Primeri uspešnih projekata koji su predstavljeni u studiji ukazuju da i pravna i fizička lica mogu proizvesti električnu energiju pomoću čistih tehnologija u Srbiji.

“111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji” pruža sve važne i praktične informacije o primeni solarnih sistema za proizvodnju električne energije u Srbiji.

Izrada publikacije je sprovedena u okviru programa EKO-SISTEM Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske.