13. OKTOBAR 2022.

Energetski potencijal solarne energije u Srbiji je za 30% veći, u poređenju sa centralnom Evropom, gde već postoje brojne solarne elektrane na krovovima privatnih kuća. U Srbiji, od početka primene novouvedenog instituta „kupac-proizvođač“ električne energije, već preko 300 domaćinstava se odlučilo da samostalno započne proizvodnju struje za sopstvene potrebe.

Uvođenjem ovog zakonodavnog rešenja je nastalo dosta pitanja i nedoumica građana o načinu izgradnje i rada solarnih elektrana, procedura priključenja, i subvencija i kredita za finansiranje uvođenja obnovljivih izvora energije u energetski miks domaćinstva. Kako bi pomogli građanima da bolje razumeju mogućnosti izgradnje solarne elektrane na krovu svoje porodične kuće, Centar za unapređenje životne sredine je objavio novi vodič koji sadrži detaljne informacije o celokupnoj proceduri „od ideje do zelenih kilovata“.

| Preuzmi publikaciju

Kako postati kupac-proizvođač električne energije?

Proizvodnja električne energije putem solarnih panela je izazvala veliko interesovanje javnosti od kada je u domaće zakonodavstvo uveden institut „kupac-proizvođač“, izmenama i dopunama Zakona o energetici iz aprila 2021. godine.

„Institut kupac-proizvođač predviđa proizvodnju struje za sopstvene potrebe, a svi nastali viškovi se prebacuju u elektroenergetski sistem koji ima funkciju „virtuelne baterije“. Kada je potrošnja struje u domaćinstvu veća od proizvodnje solarne elektrane, tada se „povlače“ viškovi sopstvene proizvodnje, i tako opet koristimo struju koju smo sami proizveli. Na ovaj način smanjujemo naše troškove električne energije, koji će očigledno biti sve veći, ali smanjujemo i potrebe za spaljivanjem fosilnih goriva u izvesnoj meri, čime poboljšavamo kvalitet vazduha. Ovo su već dovoljni motivi da nastavimo da pomažemo i podstičemo prihvatanje solarne energije i instituta „kupac-proizvođač“, ali važno je reći da na ovaj način utičemo i na povećanje stabilnosti elektroenergetskog sistema Republike Srbije.“ – izjavila je Ivana Jovčić, izvršna direktorka Centra za unapređenje životne sredine

Međutim, uvođenje potpuno novog instituta u zakonodavstvo ponekada moraju da prate i korekcije zakona koji nisu iz predmetne oblasti, kako bi nova zakonska rešenja mogla adekvatno i u potpunosti da budu primenjena.

„Najveća prepreka masovnijem usvajanju instituta „kupac-proizvođač“ od strane zainteresovanih građana je trenutni način obračuna PDV-a, akcize i ostalih pripadajućih troškova, koji se obračunavaju na celokupnu potrošnju domaćinstva, umesto samo na „neto razliku“ između preuzete i predate električne energije, kako je definisano Uredbom koja reguliše pitanje ovog obračuna. Ovakva situacija je nastala kao posledica neprepoznavanja instituta „kupca-proizvođača“ od strane drugih zakona, poput Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama. Dobra okolnost je što su započeti razgovori „kupaca-proizvođača“ sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Ministarstvom finansija i EPS-om, i očekujemo da će do usvajanja budžeta za 2023. godinu doći do promene ovih zakona, kako bi Uredba o kriterijumima i načinu obračuna mogla da bude primenjena pravedno i u potpunosti.“ – dodao je Vladan Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine.

Prijavite se za vesti i novosti

iz Centra za unapređenje životne sredine