BETA   Internet stranica je još uvek u pripremi

SR EN

  BETA   Internet stranica je još uvek u pripremi

Projekat “Klimatski forum”

Centar za unapređenje životne sredine u partnerstvu sa portalom Klima 101, Centrom za neformalno obrazovanje građana i udruženjem GM Opimist sprovodi projekat “Klimatski forum” koji ima za cilj da unapredi kapacitete organizacija članica ove mreže, stvori novi okvir za delovanje, poboljša dijalog sa svim zainteresovanim stranama i započne sa kreiranjem specifičnih naučno-stručnih proizvoda namenjenih boljem informisanju i obrazovanju građana.

Pitanja klimatskih promena i energetske tranzicije su u Srbiji dugi niz godina bili zanemarivani. Neaktivnost u navedenim oblastima je uticala i na to da su prilike za učešće građana u javnoj debati o pitanjima klimatskih promena i njihovo angažovanje u sprovođenju mera ublažavanja i prilagođavanja ograničene, što je za rezultat imalo nedovoljnu uključenost organizacija civilnog društva (OCD) u kreiranju javnih politika u ovoj oblasti.  Pored toga, sve veća zabrinutost građanki i građana zbog lošeg kvaliteta vazduha, kao i drugih brojnih problema u oblasti životne sredine dovela je do sve češćih protesta.

Srbija je tokom proleća 2021. usvojila Zakon o klimatskim promenama kao i set zakona u energetskom sektoru, među kojima je i Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije. Odredbe Zakona o klimatskim promenama se u najvećoj meri odnose na uređivanje oblasti monitoringa, izveštavanja i verifikacije emisija gasova sa efektom staklene bašte, odnosno, usklađivanje domaćih propisa sa onima koji važe u Evropskoj Uniji. Zakon predviđa i usvajanje Strategije niskougljeničnog razvoja, Akcioni plan za sprovođenje strategije i Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Time će se, u naredne dve godine, suštinski odrediti ambicije Srbije kada je u pitanju borba protiv klimatskih promena. Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije otvara prostor za veći prodor obnovljivih izvora u energetski sistem Srbije i uvodi institut ”kupac-proizvođač” čime se olakšava učešće građana i privrednih subjekata na tržištu električne energije. Od Srbije se u narednim mesecima očekuje i usvajanje Nacionalno određenog doprinosa (NDC) kao deo obaveza predviđenih Pariskim sporazumom, kao i izrada Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu (NEKP).

Sve ovo ukazuje na vrlo dinamičan period kada je u pitanju oblast klimatskih promena u Srbiji i mnogo veći prostor za učešće građanki i građana, akademske zajednice i OCD u procesu donošenja strategija i planova u ovoj oblasti. Iz tog razloga, ovaj projekat će poslužiti da unapredi kapacitete civilnog društva kako bi mogli aktivnije da učestvuju u ovim procesima i utiču na kreiranje boljih javnih politika u ovoj oblasti.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta

Doprinos konstantnom radu Klimatskog foruma na reformama u oblasti klimatskih promena i praćenju poglavlja 27 kroz ojačane kapacitete, vidljivost mreže i unapređen dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima.

Specifični ciljevi projekta

  1. Ojačati kapacitete i vidljivost mreže „Klimatski forum“ koja se bavi ublažavanjem i prilagođavanjem na klimatske promene u Republici Srbiji,
  2. Definisati dugoročni strateški okvir rada Klimatskog foruma na reformama u oblasti klimatskih promena, praćenja poglavlja 27 i lokalnih politika klimatskih promena,
  3. Unaprediti razumevanje donosioca odluka o klimatskim promenama kroz dijalog, saradnju i kreiranje specifičnih proizvoda.

Period realizacije avgust 2021. – decembar 2021.

“111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji” pruža sve važne i praktične informacije o primeni solarnih sistema za proizvodnju električne energije u Srbiji.

| Saznaj više

Ovaj stranica je  izrađena u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Za sadržaj ovog materijala odgovoran je isključivo autor. Mladi istraživači Srbije i Sida ne dele nužno stavove i tumačenja izrečena u ovom materijalu.

Prijavite se za vesti i novosti

iz Centra za unapređenje životne sredine

2021-12-21T14:26:59+00:00
Go to Top