CLIMATE

Analiza istraživanja o stanju, potrebama i stavovima građana Republike Srbije u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

FOOD

Merenje količine i sastava otpada REZIME

Zašto i kako pravimo otpad od hrane REZIME

Zašto i kako pravimo otpad od hrane CELA ANALIZA

Pregled stanja, potreba i učesnika u upravljanju otpadom

FASHION

VREME JE ZA NOVU MODU!
Analiza istraživanja o životnom ciklusu odevnih predmeta u Republici Srbiji